Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)


A TÖOSZ a szövetséget alkotó, a szövetséghez csatlakozott önkormányzatok önkéntes társadalmi szervezete. Támogatni kívánja tagjait abban, hogy a települések a társadalmi újratermelésben, a létbiztonság megőrzésében betöltött és egyre növekvő szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkcióknak mind eredményesebben megfelelhessenek. Ennek révén törekszik arra, hogy tagjai kihasználhassák a történelmi esélyt, ami valódi helyi hatalom létrejöttét kínálja.

A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttműködéseinek és társulásainak bővülését és a térségi szemlélet megerősödését a települési önkormányzatok tevékenységének kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.

A TÖOSZ fontosnak tartja a társadalmi közmegegyezést, annak folyamatos megújítását. Érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége során abból indul ki, hogy a társadalmi fejlődés jelen időszakában a közös önkormányzati érdekek megfogalmazására és érvényre juttatására van szükség minden olyan ügyben, ami az önkormányzatok jogállását, jövőbeni szerepét és lehetőségeit érinti.

Szorgalmazza, hogy tagjai önállóságuk fenntartása mellett együttműködjenek, törekedjenek közös érdekeik kialakítására. Ennek hiányában a szövetség a tagok közötti tényleges érdekeltérések feltárását és azt támogatja, hogy az önkormányzatok közötti valóságos érdektagoltság kifejeződjék és intézményes keretek között megjelenjék. A szövetség közvetíti a tagként csatlakozott önkormányzatok álláspontját a képviseleti, politikai, kormányzati szervek, valamint a nyilvánosság felé.

A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan önkormányzat, amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a közös teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségre való törekvés, a jó értelemben vett pragmatizmus, a szövetségi tevékenység és a szövetségi tevékenység pártsemlegességnek tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban részletezett demokratikus módon kíván együttműködni.

A TÖOSZ támogatást és együttműködést vár minden olyan szervezettől és személytől, amely, illetőleg aki az önkormányzatok létrejöttében, eredményes működésében érdekelt.

A TÖOSZ a más önkormányzati érdekképviseletekkel együttműködésre törekedve vállalja az önkormányzati érdekek képviseletét és érvényesítését a jogalkotásban és más állami döntések meghozatalában. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy továbbra is részese kíván lenni az országos érdekegyeztető tevékenységnek és szervezetnek.


Bővebb információ:http://www.terport.hu

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!