Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatás feltételeiről rendelkezik : a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Kormány rendelet 68/F-68/L. §-a.

A támogatás 2015. szeptember elsejével megszűnik, amikor életbe lép a kötelező óvodába járásról szóló törvény, mely előírja, hogy ha a gyermek több, mint 20 napot hiányzik, akkor megszüntetik, illetve szüneteltetik egy időre a családi pótlék folyósítását.

Az óvodáztatási támogatást pénzbeli támogatásként folyósítják és függ a jövedelmi helyzettől az ellátás,

Az óvodáztatási támogatás célja , hogy lehetőséget nyújtsanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára arra, hogy minél hamarabb tudják szüleik rendszeresen óvodába járatni.

A támogatást évente két alkalommal fizetik ki aa jogosult számára az , az első alkalommal gyermekenként 20.000 forintot kap a jogosult , ezután gyermekenként 10.000 forintot kapnak a jogosultak esetenként. Az önkormányzatnak jogában áll előírni például, hogy ne pénzbeli legyen a támogatás első alkalommal, hanem természetben nyújtsák az óvodáztatási támogatást:így pénz helyett a gyermek kaphat:cipőt, váltó cipőt, utcai ruhát, váltóruhát, tisztasági csomagot.

A támogatásra jogosult:

  • gyermeket nevelő szülő
  • jogosult lehet a családbafogadó gyám.

A jegyző az óvodáztatási támogatást annak a gyermeknek a szülőjének vagy a családba fogadó gyámnak a részére állapítja meg, akinek:

  • halmozottan hátrányos helyzetét már megállapította
  • a gyermek megkezdi a nevelésben való rendszeres részvételt legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetén, amikor betölti az 5.életévét
  • rendszeresen járt a gyermek óvodába legalább a kérelem benyújtását megelőző két hónapban.

A kérelmet a szülő vagy a gyám akkor nyújthatja be, amikor a gyermek betölti az 5. életévét. A támogatásra ugyanazon gyermek után az egyik szülő jogosult csak.

A következőképpen történik az óvodai támogatás első alkalommal való folyósítása :

  • ha a jogerős határozat meghozatala a jogosultságra előző év december- és tárgyév június hónap 4-e között történik, abban az esetben a folyósítás tárgyév júniusában történik.
  • ha tárgyév június 5 és december 5 között kerül jogerősen megállapításra a jogosultság, akkor már a tárgyév decemberében folyósítják a támogatást.

Az első alkalmat követően, egészen a gyermek óvodai jogviszonyának fennállásáig júniusban és decemberben folyósítják az óvodáztatási támogatást természetesen csak abban az esetben ha továbbra is fennáll a halmozottan hátrányos helyzet és a szülő a gyermeket rendszeresen járatja az óvodába.

Az óvodáztatási támogatás iránti igényt a kérelmező a lakcím szerint illetékes települési önkormányzathoz vagy kormányablaknál nyújthatja be.

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülő vagy a családbafogadó gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő

  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. számú mellékletét képező formanyomtatványon.
  • a kérelemhez, ha az óvodáztatási támogatást a családbafogadó gyám igényeli, csatolni kell a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági döntést.

Lakcímváltozás esetén a támogatásra jogosult személy kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat átküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző, legkésőbb nyolc napon belül.

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!