Lakcímbejelentés

Tudnivalók

A lakcímbejelentést a törvényben előírt adattartalmú új típusú lakcímjelentő lapon kell teljesíteni.

A lakcímbejelentő lapon szereplő személyi adatok igazolására az érvényes személyi azonosító igazolvány, az érvényes kártya formátumú jogosítvány, az érvényes útlevél, illetve a születési anyakönyvi kivonat szolgál, melyet a bejelentés előtt be kell mutatni. A szállásadónak (tulajdonos, haszonélvező, stb.) lehetősége van nyilatkozni, hogy személyesen a bejelentővel együtt jelenik meg, vagy a közigazgatási eljárási szabályok szerint elektronikus kapcsolattartás útján adja meg hozzájárulását a lakcímbejelentéshez.

Amennyiben nem él nyilatkozattételi jogával, akkor a lakcímbejelentő lap aláírásával adja meg hozzájárulását a bejelentéshez. Nincs szükség a lakcímbejelentéskor hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Amennyiben a szállásadó nyilatkozik, akkor kérheti azt, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér a változásról. Ezt a nyilatkozatot évente meg kell újítania.

Minden esetben igazolni kell azon tényt - melyet az ügyintézőnek kötelessége ellenőrizni -, hogy a szállásadó jogosult aláírni a lakcímbejelentő lapot. Ennek igazolására megfelelő a tulajdoni lap, a hiteles adás-vételi szerződés, a hagyatéki leltár.

A bejelentkezés teljesítésekor a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt le kell adni.

A polgár lakcímbejelentési kötelezettségét személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján teljesítheti. Ha a bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti (egy családból egy személy). Minden ügyfél lakcímkártyája szükséges.

A költözéssel nem járó lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie.

Kijelentkezés csak tartózkodási helyről lehet.

Eljárási illetékek

Hatósági igazolvány esetében

Illetékmentes: ha arra abban az esetben kerül sor, hogy eltulajdonították a hatósági igazolványt, és erről a rendőrség a jegyzőkönyvet kiállította, régi típusú személyazonosító igazolvány igénylését követően, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása, lakcímváltozás, illetve a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kérelemre feltüntetett adatok változása miatt kerül sor; az okmány cseréje a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártmány hibás, személyi azonosító képzése miatt kiállított igazolvány, nyilvántartásból való törlés, igazolvány csere, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor. 500 forint: ha az eljárás a személyi azonosítót vagy lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult. Pl. névváltozás.

1000 forint: ha az igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor.

Lakcímfiktiválási eljárás illetékmentes.

Adatszolgáltatási kérelem magánszemélynek illetékmentes, amennyiben a saját tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozóan, illetve saját személyére vonatkozóan kér adatot. Egyéb esetben 730 Ft/tétel de legalább 3.500 Ft.

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában, egyébként 30 napon belül.

Egyéb tudnivalók

Az állampolgárok választhatnak, hogy lakcímüket, illetve annak változását az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál jelentik be. Közokirat (amely tényt, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgál) kiadására és adatszolgáltatásra illetve lakcímfiktiválással összefüggő eljárás lefolytatására az ügyfél kérelmére a települési önkormányzat jegyzője, mint a nyilvántartás szerve is eljárhat.

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!