Iparűzési adó

Az iparűzési adó alanya minden olyan vállalkozás, amely az adott önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel, vagy ideiglenesen vállalkozói tevékenységet folytat. Az adó alapja a vállalkozás éves nettó bevétele. Az önkormányzatoknak van lehetősége, hogy egyes vállalkozásokat mentesítse az adó fizetési kötelezettség alól, amelyről rendeletben intézkedik. Az iparűzési adó felső határa, az adóalap 2 %-a, illetve naptári naponként maximum 5.000 Ft, illetve ideiglenes vállalkozói tevékenység esetében naptári naponként maximum 1.000 Ft. 

Fontos tudnunk az adóalap megállapításánál, hogy 2013. január 01-től lépett életbe az un. progresszív adóalapképzés. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy 500 millió Ft árbevételig, az összes árbevételt csökkentő tényező levonható a bevételből, 500 millió, és 20 milliárd Ft közötti bevétel esetén a közvetített szolgáltatás 85 %-a, 20 milliárd, és 80 milliárd Ft közötti bevétel esetén, az árbevételt csökkentő tényezők 75 %-a, 80 milliárd Ft-ot meghaladó árbevétel esetén a csökkentő tényezők 70 %-a vonható le. A progresszív adóalapképzés a központi költségvetés bevételét növeli, és csökkenti a vállalkozásnál maradó nyereséget.

Külön ki kell térnünk a KATA adóalanyainak az iparűzési adójára. Esetükben ugyanis választási lehetőség áll fenn 2015-ben is, arra nézve, hogy miként akarják képezni az adóalapjukat. Első lehetőség, a fentebb leírt, általános szabályok szerinti képzés, második lehetőség a nettó árbevétel 80 %-ában történő adóalap megállapítás, és végül harmadik lehetőség a tételes adóalap szerinti adózás, amely esetében fix adóalapról beszélünk, melynek összege 2015-ben is évi 2,5 millió Ft lesz. Természetesen nem mindegy melyik mellett dönt egy vállalkozás, ugyanis a választás nagymértékben befolyásolhatja a fizetendő adó mértékét. Kérjük szakember tanácsát. 

Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!