Testületi Meghívó

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat

             Polgármesterétől

   2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

                                     

 

 

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. július 31-én, hétfőn, 8.30 órakor

rendkívüli, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

 

NAPIREND

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

2./ Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel

     összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

     / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

3./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő

      támogatás iránti pályázat benyújtásáról                  

      / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

4./ Előterjesztés a temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatára

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Hegedűs Ferencné aljegyző

 

5./ Döntés a Kossuth utcai új járdákhoz csatlakozó kapubejárók és vízátereszek kialakítására tett

     árajánlatról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

6./ Döntés a Maros Kft. személyi változásainak elfogadásáról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

7./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2017. július 26.    

             

                                               Tisztelettel:

 

                                                                                Radnai Bertalan

                                                                                  polgármester                            


Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!