Meghívó

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. május 21-én, szerdán 08:30 órakor

rendes, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:            Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

NAPIREND

 

1./ Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság és a Szobi Rendőrőrs 2016. évi működéséről, a település

     közbiztonsági helyzetéről  / írásos előterjesztés /

     Előadó: Latorovszky Gábor r.alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető

 

2./ Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Juhász Károly tű. százados, mb.tűzoltóparancsnok

 

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat 2016. évi munkájáról, és a házi szociális

     gondozásban végzett tevékenységről, valamint a jegyzői gyámhatóság tevékenységéről

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Ujlaky Zoltán intézményvezető, aljegyző 

 

4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet megalkotása

     / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

6./ Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzésről / írásos előterjesztés /

     Előadó: Hegedűs Ferencné aljegyző

 

7./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2017. május 17.    

             

 

                                               Tisztelettel:

 

 

                                                                                Radnai Bertalan

                                                                                  polgármester                                                                       


Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!