Meghívó

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat

        Polgármesterétől

   2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

                                    

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. 2017.november 20-án, hétfőn, 14.30 órakor

rendes, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:   Községháza hivatalos helyisége

                            2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

 

Napirend

 

1./ Képviselő eskütétele

2./ Javaslat alpolgármester megválasztására

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

3./ Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

4./ Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotására  

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

5./ Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről szóló 3/2015. (III.02.)

      önkormányzati rendelet módosítására

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

6./ Döntés a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmekről

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

7./ Jelentés a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

8./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

 

Ipolytölgyes, 2017. november 17.   

                                                   

 

                                                              Tisztelettel:

                                                                           

                                                                            Radnai Bertalan

                                                                               polgármester

                                                                                                                                                                                                                     

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Ipolytölgyes Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, az "A" és "B" típusú pályázatot kiírta. Az ösztöndíjra a pályázatot 2017. november 7-ig lehet benyújtani a Községházán, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázathoz szükséges minden információ és dokumentum az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

 Testületi Meghívó

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat

             Polgármesterétől

   2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

                                     

 

 

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. július 31-én, hétfőn, 8.30 órakor

rendkívüli, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

 

NAPIREND

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

2./ Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel

     összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

     / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

3./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő

      támogatás iránti pályázat benyújtásáról                  

      / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

4./ Előterjesztés a temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatára

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Hegedűs Ferencné aljegyző

 

5./ Döntés a Kossuth utcai új járdákhoz csatlakozó kapubejárók és vízátereszek kialakítására tett

     árajánlatról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

6./ Döntés a Maros Kft. személyi változásainak elfogadásáról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

7./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2017. július 26.    

             

                                               Tisztelettel:

 

                                                                                Radnai Bertalan

                                                                                  polgármester                            
Meghívó

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. május 21-én, szerdán 08:30 órakor

rendes, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:            Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

NAPIREND

 

1./ Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság és a Szobi Rendőrőrs 2016. évi működéséről, a település

     közbiztonsági helyzetéről  / írásos előterjesztés /

     Előadó: Latorovszky Gábor r.alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető

 

2./ Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Juhász Károly tű. százados, mb.tűzoltóparancsnok

 

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat 2016. évi munkájáról, és a házi szociális

     gondozásban végzett tevékenységről, valamint a jegyzői gyámhatóság tevékenységéről

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Ujlaky Zoltán intézményvezető, aljegyző 

 

4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet megalkotása

     / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

6./ Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzésről / írásos előterjesztés /

     Előadó: Hegedűs Ferencné aljegyző

 

7./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2017. május 17.    

             

 

                                               Tisztelettel:

 

 

                                                                                Radnai Bertalan

                                                                                  polgármester                                                                       


Magyar Költészet Napja Ipolytölgyesen

Képtalálat a következőre: „költészet napja”

Ipolytölgyes Község Önkormányzata és a

Szent Erzsébet Otthon

szeretettel várja a verset kedvelőket

a kistérségünkben élő amatőr költők

 bemutatkozására

2017. április 11.-én (kedden) 15.00 órára 

Ipolytölgyes Művelődési Házba.

 

                                                                                                                                                                        Képtalálat a következőre: „józsef Attila”

               

                                             Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék,

                                                 különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.

                                                                                                        /József Attila/

 

 

 

 


Tavaszi lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtés

 

Tavaszi lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtés

 

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2017. április 1-én, szombaton 8:00 és 14:00 között lomtalanítást szervez. Helyszín: Petőfi utca, buszmegálló mögötti területen, a megszüntetett hulladékgyűjtő sziget helyén. A lomtalanításban lerakható hulladékokról részletes tájékoztatást, a bolt melletti hirdetőtáblán, valamint a Tölgyesi Hírmondó márciusi számában találnak.


Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!