Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Ipolytölgyes Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, az "A" és "B" típusú pályázatot kiírta. Az ösztöndíjra a pályázatot 2017. november 7-ig lehet benyújtani a Községházán, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázathoz szükséges minden információ és dokumentum az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

 Testületi Meghívó

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat

             Polgármesterétől

   2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

                                     

 

 

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. július 31-én, hétfőn, 8.30 órakor

rendkívüli, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

 

NAPIREND

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

2./ Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel

     összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

     / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

3./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő

      támogatás iránti pályázat benyújtásáról                  

      / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

4./ Előterjesztés a temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatára

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Hegedűs Ferencné aljegyző

 

5./ Döntés a Kossuth utcai új járdákhoz csatlakozó kapubejárók és vízátereszek kialakítására tett

     árajánlatról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

6./ Döntés a Maros Kft. személyi változásainak elfogadásáról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

7./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2017. július 26.    

             

                                               Tisztelettel:

 

                                                                                Radnai Bertalan

                                                                                  polgármester                            
Meghívó

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. május 21-én, szerdán 08:30 órakor

rendes, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:            Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

NAPIREND

 

1./ Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság és a Szobi Rendőrőrs 2016. évi működéséről, a település

     közbiztonsági helyzetéről  / írásos előterjesztés /

     Előadó: Latorovszky Gábor r.alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető

 

2./ Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Juhász Károly tű. százados, mb.tűzoltóparancsnok

 

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat 2016. évi munkájáról, és a házi szociális

     gondozásban végzett tevékenységről, valamint a jegyzői gyámhatóság tevékenységéről

     / írásos előterjesztés /

     Előadó: Ujlaky Zoltán intézményvezető, aljegyző 

 

4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet megalkotása

     / írásos előterjesztés /

      Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

 

6./ Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzésről / írásos előterjesztés /

     Előadó: Hegedűs Ferencné aljegyző

 

7./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2017. május 17.    

             

 

                                               Tisztelettel:

 

 

                                                                                Radnai Bertalan

                                                                                  polgármester                                                                       


Magyar Költészet Napja Ipolytölgyesen

Képtalálat a következőre: „költészet napja”

Ipolytölgyes Község Önkormányzata és a

Szent Erzsébet Otthon

szeretettel várja a verset kedvelőket

a kistérségünkben élő amatőr költők

 bemutatkozására

2017. április 11.-én (kedden) 15.00 órára 

Ipolytölgyes Művelődési Házba.

 

                                                                                                                                                                        Képtalálat a következőre: „józsef Attila”

               

                                             Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék,

                                                 különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.

                                                                                                        /József Attila/

 

 

 

 


Tavaszi lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtés

 

Tavaszi lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtés

 

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2017. április 1-én, szombaton 8:00 és 14:00 között lomtalanítást szervez. Helyszín: Petőfi utca, buszmegálló mögötti területen, a megszüntetett hulladékgyűjtő sziget helyén. A lomtalanításban lerakható hulladékokról részletes tájékoztatást, a bolt melletti hirdetőtáblán, valamint a Tölgyesi Hírmondó márciusi számában találnak.


Meghívó

 

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. március 29-én, szerdán, 17.00 órakor

rendes, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:   Községháza hivatalos helyisége

                            2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

 

Napirend

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására  

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének meghatározására

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

4./ A háziorvos és a védőnő tájékoztatója a település egészségügyi ellátásáról, a lakosság egészségi

      állapotáról

      Előterjesztő: háziorvos, védőnő

5./ Előterjesztés az I. világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtására

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

6./ Javaslat a Szent Vendel szobor felújítás utáni helyének véglegesítésére

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

7./ Javaslat a temetőhöz vezető régi járdaszakasz rendbetételére

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

8./ Előterjesztés a Kossuth utcai járdák felújítására érkezett árajánlatokról

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

9./ Tájékoztatás pályázati kiírási lehetőségről ( templom tér )

      Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

10./ Egyebek                                                                         

 

  

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

 

Ipolytölgyes, 2017. március 23.   

                                                   

                                                                   Tisztelettel:

                                                                           

                                                                                                      Radnai Bertalan

                                                                                                        polgármester                            


Testületi ülés

 

                                     

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. február 15-én, szerdán, 8.30 órakor

rendes, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:    Községháza

                            2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

Napirend

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

      intézkedésekről

     Előterjesztő: polgármester

 

2./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására  

      Előterjesztő: polgármester

 

3./ Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására  

      Előterjesztő: polgármester

 

4./ Javaslat a Polgármester 2017. évi cafetéria juttatásának megállapítására

      Előterjesztő: polgármester

 

5./ Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

     fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására  

      Előterjesztő: polgármester

                                                                                                    

6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének jóváhagyására, költségvetési

     rendelet megalkotása

     Előterjesztő: polgármester

                                                

7./ Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére

      Előterjesztő: polgármester

                                                                                                    

8./ Egyebek                                                                            

  

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2017. február 9.    

                                                    

                                                              Tisztelettel:

                                                                           

                                                                                                      Radnai Bertalan

                                                                                                        polgármester                                                                                                                  


Lakossági fórum a környezetbarát tüzelésről és hulladékkezelésrőA Humusz Szövetség több, mint 20 éve dolgozik azon, hogy a fenntartható
fogyasztás és környezetbarát hulladékkezelés napi gyakorlattá váljon.
Legújabb kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen környezeti és
egészségügyi veszélyei vannak a kerti és háztartási hulladékok elégetésének,
és egyszerű, valós megoldásokat mutat be a hulladékcsökkentésre.

A február 9-én 17.00-kor  a Szociális szolgáltatóházban (volt Önó) tartandó lakossági esten a Humusz szakértői fognak gyakorlati tanácsokat
megosztani, illetve invitálják meg a lakosokat egy közös beszélgetésre,
tapasztalatcserére.

 


Meghívó

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat

             Polgármesterétől

   2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

                                     

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. november 14-én, hétfőn, 08.00 órakor

rendkívüli, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:             Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

 

NAPIREND

 

 

1./ Előterjesztés a rendezési terv módosításával kapcsolatosan beérkezett vélemények megvitatására

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

2./ Előterjesztés a Pest Megyei Könyvtárellátási szolgáltató rendszerhez történő csatlakozásra

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

3./ Előterjesztés a nyugdíjas napi rendezvényre

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

 

4./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

 

Ipolytölgyes, 2016. november 9.    

 

 

                                                             Tisztelettel:

 

 

                                                                                                Radnai Bertalan s.k.

                                                                                                  polgármester                                                                                                                  


Ipolytölgyes Községi Önkormányzat

             Polgármesterétől

   2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

                                     

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. szeptember 28-án, szerdán, 8.30 órakor

rendes, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Községháza

                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

 

 

NAPIREND

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

4./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó

      kiegészítő támogatás iránti pályázat benyújtásáról

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

5./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

     megalkotására

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

6./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi

     fordulójához történő csatlakozásra                  

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

7./ Előterjesztés a kötelező kényszerbetelepítésről szóló népszavazás elrendeléséről

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

8./ Szent Vendel szobor felújításának megvitatása

     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

9./ Előterjesztés a forgalomlassító szigetek engedélyezési tervének készíttetése tárgyában

     Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

10./ Előterjesztés a Dózsa utcai járdafelújítás tárgyában hozott határozat módosítására

     Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

11./ Javaslat főépítész további alkalmazására a rendezési terv módosítása tárgyában

     Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

12./ Járdaépítések, és járdafelújítások folytatásának megvitatása

     Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

13./ Javaslat helyi értéktár bizottság létrehozására

     Előterjesztő: Radnai Bertalan polgármester

14./ Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !

 

Ipolytölgyes, 2016. szeptember 23.    

                                                             Tisztelettel:

                                                                                                Radnai Bertalan

                                                                                                  polgármester                                                                                                                  


Meghívó

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat
             Polgármesterétől
   2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.
                                     


M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. augusztus 18-án, csütörtökön, 8.00 órakor
rendkívüli, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.


Az ülés helye:            Községháza
                            Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.


NAPIREND


1./ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

2./ Előterjesztés az ÖNO épület festési munkáinak végzésére
     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

3./ Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
     támogatására pályázat benyújtása  
     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

4./ Előterjesztés rendezési terv ajánlatokról
     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

5./ dr. Radnai Veronika kérelme forgalomlassító eszköz elhelyezésére  
     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

6./ Javaslat az ipolytölgyesi 70. és 72. hrszú ingatlanból terület megvásárlására
     Előadó: Radnai Bertalan polgármester

7./ Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok ! Esetleges távolmaradását részemre jelezni szíveskedjék !Ipolytölgyes, 2016. augusztus 15.  

 
                                                             Tisztelettel:
                                                                                                Radnai Bertalan
                                                                                                  polgármester


Elérhetőségeink

Cím: 2633 Ipolytölgyes,
Petőfi út 43.

Telefon: +36 (27) 578-520

E-mail: polgarmester@ipolytolgyes.hu

Polgármester: Radnai Bertalan

Ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján: +36 (30) 992 4900

Írjon nekünk!